Ένα κλικ από ψηλά

Θα έρθει ώρα που τα παιδιά θα μας ρωτήσουν, «και εσύ άνθρωπε τι έκανες;»

Ευχαριστούμε Γιάννη γιατί μέσα από τον φακό σου δεν έχουμε καμιά δικαιολογία να πούμε ότι δεν γνωρίζαμε τι συμβαίνει στον κόσμο και κυρίως στη γειτονιά μας.