“Στην κοιλάδα της βαθιάς σκιάς” ταινία μικρού μήκους από τον Frank Panx

“Στην κοιλάδα της βαθιάς σκιάς”, είναι ο τίτλος μιας ταινίας μικρού μήκους που ολοκληρώθηκε στην εποχή του κορονοϊού, σ’ αυτές τις 42 ημέρες, τις 1008 ώρες της απομόνωσης μου.

https://youtu.be/9zFuXiSyDco

Κυκλοφορεί ελεύθερη στο διαδίκτυο καλώντας με την προβολή της μαζί και την ενσυναίσθηση όλων μας για μια ενεργή συνάντηση στους δρόμους της ζωής.
Τα γυρίσματα έγιναν στην βαθιά σκιά της Ειδομένης, στα Ελληνικά σύνορα, τον χειμώνα του 2016 κάτω από ακραίες συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων που εκεί αναζητούσαν το πέρασμα σ’ ένα καλύτερο μέλλον, ένα σπίτι, μια φωλιά κι ένα πιάτο στο τραπέζι.
Το μάθημα ζωής που αποκόμισα εκεί έχει διαχρονική αξία και περιέχει αλήθειες και πώς να τις αρνηθείς; Αλήθειες που με έκαναν να επαναστατήσω όταν ακούστηκε πως “απέναντι στον κορονοϊό, είμαστε όλοι ίσοι”. Αλήθειες που λένε ότι, στο παιγνίδι της ζωής, στη “Μονόπολη, δεν παίζουμε όλοι με τους ίδιους κανόνες”.
Μα ακόμα και αν τα μάτια μας αρνούνται να δουν την αλήθεια, υπάρχει η αντάρτισσα καρδιά μας που σκιρτά από αγάπη και μπαίνει στα παπούτσια του άλλου.
Το μετερίζι που υπερασπιζόμαστε λέγεται “Άνθρωπος” και όπλα μας είναι όλα αυτά που μας ενέπνευσαν στην εποχή της αθωότητας. Μακάρι στο ταξίδι της ζωής, μόνο γι’ αυτό να μας κατηγορήσουν και μόνο γι’ αυτό, αν επιθυμούν, στην καρδιά τους να μας κρατήσουν.
“Αδέλφια όλοι μαζί θα ζήσουμε ή όλοι μαζί θα σβήσουμε”.
Ο ιός δεν κάνει διακρίσεις, οι άνθρωποι κάνουν.
Μείνετε ενεργοί,
Frank Panx
‘In the valley of deep shadow’ is the title of a short movie created during my Covid-19 lockdown.
It circulates free for watching on the web, thereby calling people to an active, self-conscious meeting in the paths of life. The shooting was done in the ‘deep valley’ of Idomeni (Greek borders), during the winter of 2016, under extremely harsh conditions for those desperately seeking the passage to a brighter future, a home, ‘a nest’ and food on the table.
The lesson I derived from being there for a while has a lasting value and contains truths that you cannot deny. Truths that made me strongly protest when we heard that ‘we are equal against the coronavirus’. Truths maintaining that in the game of life, ‘in Monopoly, we do not all play with the same rules’.
Even if we do not want to see the truth with our own eyes, there is our riotous heart that leaps inside us and tries to be in those people’s shoes. The ‘fortress’ we are fighting for is ‘Man’ and our weapons are all these things that inspired us during our age of innocence.
We hope that in the journey of our lives they will only blame us for that and only for that, if they wish, they will keep us in their heart.
‘We will all live together or we will all die together’.
The virus does not make any distinctions, people do.
Stay active,
Frank Panx