Ένα μήνυμα για τ’ αδέλφια μας στην Τουρκία

Αδέλφια μας στην Τουρκία, αδέλφια μας στη Συρία που δοκιμάζεστε τόσο σκληρά σας στέλνουμε την ταπεινή αγάπη μας,

το ανθρώπινο ανιδιοτελές ενδιαφέρον μας, την αλληλεγγύη μας, προσπαθώντας με τις μικρές δυνάμεις μας να χτίζουμε γέφυρες επικοινωνίας και αλληλοβοήθειας. Τις γέφυρες που γκρεμίζουν οι κυβερνήσεις μας επενδύοντας σε όπλα και σε λεονταρισμούς μέσω πολιτικών δηλώσεων κι όχι σε κοινές ομάδες που θα μπορούσαν να συνδράμουν άμεσα σε κάθε περίπτωση ανάγκης σαν αυτή ενός σεισμού.

Καληνύχτα Χιονάνθρωποι, μιλούν τα παιδιά
Η ελπίδα δεν βλέπει σύνορα και ανήκει σε κάθε ψυχή
Όλες οι ζωές αξίζουν! Κάθε ελπίδα είναι για όλους εμάς!
Η δικιά μας χώρα δεν χωρά σε κανένα χάρτη! Όλοι μαζί θα ζούμε ή όλοι μαζί θα σβήσουμε!
Our brothers and sisters in Turkey, our brothers and sisters in Syria who are being tested so hard, we send you our humble love, our humane selfless interest, our solidarity, trying with our small forces to build bridges of communication and mutual help. The bridges that our governments are tearing down by investing in weapons and bravados through political statements and not in common groups that could help immediately in any emergency situation like an earthquake.
Good night Snowmen, the children speak.
Hope knows no borders and belongs to every soul
All lives matter! Every hope is for all of us!
Our country does not fit on any map! We will all live together or we will all die together!