Παραφωνία μαυροψυχιάς

Μια μικρή παραφωνία μαυροψυχιάς συνέβει στον γράφοντα περιμένοντας στα ΚΤΕΛ της Καστοριάς για το πούλμαν της Αθήνας.
Καθόμουν σ’ ένα στο παγκάκι και μιλούσα με ένα ηλικιωμένο κύριο από την Αλβανία.
ΑΡΧΕΣ : Από πού είσαι εσύ; Ταυτότητα. Τι δουλειά έχεις με αυτόν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τον κύριο δίπλα μου εννοείτε; Μιλάμε για πράγματα που τον ενδιαφέρουν και που αγαπώ.
Είναι από τις περιπτώσεις που καταλαβαίνεις περισσότερο ένα άγνωστο άνθρωπο που δεν μιλάς την ίδια γλώσσα, από ένα γείτονα σου που μιλά την ίδια γλώσσα μ’ εσένα αλλά σε μαυρόψυχη διάλεκτο…
Frank Panx
(Φωτό από τον δρόμο προς Πρέσπες)