και η αγάπη πάλι θα καλεί

Θάνο αδελφέ σε φιλούμε γλυκά.

Ραντεβού σ’ έναν κόσμα όπου η “αγάπη πάντα θα καλεί”.

Αντισώματα