Εδώ Δημοκρατία, Εδώ Δημοκρατία

Οι εκλογές σε σκίτσα του αγαπημένου Γιάννη Ιωάννου.

“Άρπαζε να τρως να πίνεις, πολιτεύου ν’ αρχοντίνεις” λαϊκή παροιμία

“Οι Έλληνες πολιτικοί των τελευταίων χρόνων ανταποκρίθηκαν στο καθήκον τους και εξεπλήρωσαν την εντολή των αγωνιστών της Επαναστάσεως (του 1821) (…) Ενώ υπήρχαν επαγγέλματα πολύ αποδοτικώτερα και δρόμοι που επέτρεπαν να αναδειχτεί κανείς ευκολότερα και ασφαλέστερα, η πολιτική έθελξε τους εκλεκτότερους Έλληνες πολίτες” (Γ. Ράλλη, “Η αλήθεια για τους έλληνες πολιτικούς”)