Μια μαθημένη συμπεριφορά

Όταν ήμασταν παιδιά, ήμασταν αληθινοί φίλοι του ζωικού βασιλείου.

Θέλαμε να τα προστατεύσουμε από την κακοποίηση των μεγάλων.

Μέχρι που κάποιοι μας έμαθαν να αγνοούμε τον πόνο τους.

Κάποιοι μας δίδαξαν να είμαστε σκληροί και αδιάφοροι προς τα ζώα που κάποτε υπήρξαν φίλοι μας.

Είναι μια μαθημένη συμπεριφορά που μπορεί να βελτιωθεί, αν όχι και ν’ αλλάξει.