Ο στόχος πάντα κλειδωμένος

“Θα παίξουμε το αεροπλάνο. Θα έρθουμε κοντά, πολύ κοντά.

Θα αλληλοβομβαρδιστούμε με αγάπη.

Ο στόχος είναι πάντα κλειδωμένος, μα δεν φοβάται κανείς.
Δημιουργεί ένα παντοτινό ισχυρό δεσμό ενότητας και αλληλεγγύης.
Τι να μας πουν τα F16 και τα ραφάλ!!!
Ας ηχήσουν οι σειρήνες με τραγούδια του δρόμου.
Ας αρχίσουν οι χοροί γιατί είμαστε πάντα με το δάχτυλο στην σκανδάλη.
Γιατί ερχόμαστε να βομβαρδιστούμε με αγάπη.”
Frank Panx
Anastasia Zisopoulou η φωτογραφία σου είναι εκπληκτική. Ευχαριστώ πολύ.
Με ενέπνευσε να γράψω ένα νέο τραγούδι.