22/10/22 Αθήνα – Ελεύθερος κοινωνικός χώρος “Βοτανικός Κήπος” Πετρούπολη